Over mij

Mijn naam is Wilma Delfos (1959). In juni 2012 heb ik de beroepsopleiding reflexzonetherapie op hbo-niveau aan de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen afgerond.

Sinds september 2007 ben ik werkzaam in het ontmoetingscentrum Mozartlaan, onderdeel van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest in Delft

Tevens ben ik vrijwilliger in de hospice in Delft.

Wilma Delfos

Ik ben lid van/ingeschreven bij:

  • Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Een therapeut kan alleen lid worden als deze een erkende beroepsopleiding heeft afgerond en jaarlijks bijscholingsdagen bezoekt. Zo weet de cliënt dat de therapeut over voldoende kwaliteit beschikt.
  • SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Het SCAG is een geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg.
  • HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Als u op één van de logo’s hieronder klikt, komt u op de desbetreffende website terecht.