Over mij


afbeelding
Mijn naam is Wilma Delfos (1959). In juni 2012 heb ik de beroepsopleiding reflexzonetherapie op hbo-niveau aan de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen afgerond.

Sinds september 2007 ben ik werkzaam in het ontmoetingscentrum Mozartlaan, onderdeel van Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest in Delft.

In het ontmoetingscentrum heb ik behandelingen gegeven aan collega's en vrijwilligers.

Voor mijn eindopdracht "Zorgen voor mantelzorgers" behandelde ik drie mantelzorgers. Zij ondergingen elk tien wekelijkse behandelingen op de voeten.

De behandelingen hadden een positief effect op stress en stress gerelateerde klachten, zoals pijnklachten in de schouder, slecht slapen en spijsverteringsklachten.

Ik ben lid van de Vereninging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Een therapeut kan alleen lid worden als deze een erkende beroepsopleiding heeft afgerond en jaarlijks bijscholingsdagen bezoekt. Zo weet de cliënt dat de therapeut over voldoende kwaliteit beschikt.

Ook ben ik lid van SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Het SCAG is een geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Tevens sta ik ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Als u op één van de logo's hiernaast klikt, komt u op de desbetreffende website terecht.