Holistische visie


Het Griekse woord 'holos' betekent 'heel' en het woord holistisch is hiervan afgeleid. Als je genezen, of geheeld bent, ben je gezond, of 'heel'. De westerse, materialistische geneeskunst maakt nog steeds onderscheid tussen de geestelijke, emotionele en lichamelijke oorzaken van ziekte. Men zoekt naar een slecht functionerend deel van het lichaam en probeert deze fout te verbeteren of de symptomen te bestrijden. De dieper gelegen oorzaak van de ziekte wordt hiermee niet aangepakt.

Tegenover deze reductionistische benadering staat de holistische benadering van de mens. Het reductionisme stelt dat het lichaam werkt als een machine, gebaseerd op de kracht van de logica en het denken, de natuurwetten. Zoals Descartes (een Franse filosoof uit de 17-de eeuw) stelde: "Ik denk, dus ik ben!". De rede, het woord en de analyse werden belangrijker dan het gevoel en de emotie, en de scheiding tussen lichaam en geest ging deel uit maken van ons mensbeeld. Langzamerhand zijn wij gaan vergeten om naar ons gevoel, de taal van ons lichaam te luisteren.

In de holistische benadering staat alles met elkaar in verband : lichamelijke, geestelijke, emotionele, levensbeschouwelijke aspecten en leefomstandigheden spelen allemaal een rol en beïnvloeden elkaar. Deze visie vindt zijn oorsprong in de oosterse geneeswijzen.

Een gedachte aan iets onaangenaams, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, kan al voldoende zijn om je het angstzweet te laten uitbreken. Een fijne jeugdherinnering kan je letterlijk een warm gevoel van binnen geven. Ook in ons taalgebruik vinden we het verband terug; hieruit blijkt dat men de verbinding tussen lichaam en geest al sinds lange tijd erkent: met iets in je maag zitten; iets weg slikken; je gal spugen; niet lekker in je vel zitten.

Om gezond te blijven moeten de drie niveaus in harmonie zijn met elkaar:
- Lichaam: goed voor jezelf zorgen; eten, drinken, persoonlijke verzorging.
- Geest: uitdaging en voldoening in werk en contacten met anderen.
- Ziel: genieten van mooie dingen, bijvoorbeeld kunst, muziek, de natuur. Religie, spiritualiteit, zingeving.

Conventionele en alternatieve (complementaire) vormen van therapie kunnen worden samen gevoegd om optimale gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen of te genezen. De westerse en oosterse visie ontmoeten elkaar steeds meer, vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het gezamenlijke doel is mensen te helpen een betere gezondheid te bereiken.